Kategorie

Najnowsze


Opublikowany przez Waldemar Turko, dnia 31-październik-2016

Kosztorys i nadzór na budowach
Każda budowa, czy jest to prywatny dom czy też duża inwestycja deweloperska lub miejska, musi mieć najpierw przygotowany kosztorys, co potwierdzą specjaliści z firm takich, jak Dekra (budownictwo.dekra.pl). Jest do niezbędne tak jak uzyskanie wszelkich pozwoleń na budowę i powinno być sporządzone przez fachowca z uprawnieniami. Kosztorysowanie budowlane jest szacowaniem kosztów do poniesienia i przygotowane jest do każdego etapu robót, ustala zużycie nakładów czyli robocizny, materiałów i sprzętu.

Przy dużych inwestycjach kosztorys przygotowywany jest przez inwestora i przez wykonawcę i jest podstawą ustalenia harmonogramu robót i rozliczeń między nimi. Przy dużych inwestycjach niezbędny jest też nadzór budowlany, chociaż warto osobę z takimi uprawnieniami zatrudnić także przy budowie domu jednorodzinnego. Inspektor budowlany kontroluje postęp prac pod kątem zgodności z projektem, pozwolenia na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie działania kontrolne inspektor potwierdza wpisem do dziennika budowy, bierze też udział w oddaniu gotowych obiektów do użytkowania i rozliczeń kosztów budowy. Może on ponieść odpowiedzialność jeśli odebrane przez niego prace nie będą spełniać określonych wymogów. Nowym pojęciem na rynku usług inwestorskich jest pojęcie Inżyniera kontraktu. Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej dużo inwestycji opartych jest na funduszach europejskich.

Co kryje się pod pojęciem inżyniera kontraktu? Wbrew pozorom nie jest to jedna osoba bo nie sprostała by ona dużej ilości zadań. Jest to zespół specjalistów sprawujących kontrolę prawidłowości stosowania procedur unijnych i kontrolujących zakres dysponowania środkami unijnymi. W skład zespołu wchodzi między innymi inżynier-rezydent, który musi przebywać cały czas na terenie budowy i jest koordynatorem całej inwestycji budowlanej.

Zobacz to na zdjęciach:


nieruchomości
mieszkania
biura nieruchomości
budownictwo